Verbinding in vrijheid

De relatie met jezelf

Verbinding in vrijheid

 

Wat heb ik veel gevochten in mijn leven met mannen. Onbewust koos ik steeds weer voor de man met een rigide structuur.

Ik die aan het vechten was voor mijn waarheid. De man teruggetrokken in zijn eigen grot.

Ik voelde mij niet gezien en gehoord. Een oude pijn die ik maar bleef projecteren.

Een liefde die ik van buiten nodig had, omdat ik zelf niet thuis was.

 Alweer vijf jaar geleden dat ik afscheid nam van mijn laatste relatie.

 En toen mocht ik echt naar binnen. Alles wat ik geleerd had in trainingen en opleidingen over bevrijding, mocht ik nu echt gaan belichamen.

 Ik zag mijn patronen. Ik zag de bedelaar in mij, en dat was het werkelijke begin van thuisblijven.

De leegte voelen in plaats van opvullen van buiten.

 Ik zag hoe ik verdween in de emoties en verhalen.

Je moet het eerst zien voordat je voor anders kunt kiezen.

Jaren die volgde van alleen zijn. Niet veel wat er nog uitnodigde omdat ik bij voorbaat al zag dat het buiten mij nog veel leger was.

Liever alleen dan in een groep verloren rond lopen.

En na de zoveelste donkere nacht viel er iets bij mij naar binnen.

Voor het eerst kon ik voelen wat werkelijk ontvangen was.

Het rechtstreeks ontvangen van mij in ieder moment

Thuis is mij

Alles is gekeerd

 

Vanaf dat moment is alles in mij gekeerd.

Dat wat ik nodig dacht te hebben van de man mocht ik aan mijzelf geven.

Mijn eigen aanwezigheid

Mijn eigen wijsheid

Mijn eigen levensvonk vanuit mijn bekken

Mijn eigen liefde

Mijn eigen creatie

Mijn eigen waarheid

Mijn eigen ruimte

Mijn eigen flow

Mijn eigenheid

En NU is het tijd voor mij om naar buiten te stromen.

Mijn gift te delen vanuit moeiteloosheid en flow

Te verbinden met andere vrije vogels.

Thuis in mij

Thuis in jou

Samen in het Hartenveld

Liefde op aarde

Liefs Inya