Hoe meer je stilvalt hoe meer je gaat zien in wat voor absurde wereld we leven. We zijn het zo normaal gaan vinden dat stress erbij hoort. Alles moet snel. Alles moet perfect. Alles moet succesvol. En daarmee zijn we tegen elkaar opgezet en zijn we continu aan het vergelijken hoe iets zou moeten zijn.

Steeds meer mensen zie ik in een burn-out terecht komen. Steeds meer mensen denken niet goed genoeg te zijn omdat ze niet met de gekte meekunnen. Allerlei labels worden er geplakt als het geestelijk niet helemaal goed gaat. Heel makkelijk krijg je anti depressiva voorgeschreven, om zogenaamd tot rust te komen. Helaas heb ik te vaak gezien dat mensen daar juist afgevlakt van raken en het innerlijk vuur alleen maar verder uit gaat.

En of het de tijd is dat alles mag gaan keren. En of het de tijd is dat alles wordt rechtgezet.En of het de tijd is dat niemand meer wordt buitengesloten. Deze tijd laat de hele onderdrukking zo zien. Het laat alles zien waar we ingezeten hebben of vele mensen nog in zitten. Alles heeft gedraaid om macht en geld. We hebben geleefd in de leugen dat alles zich van buiten afspeelt. We zijn vergeten wie we in essentie zijn en daarmee zijn we als vanzelf gaan zoeken.

We zijnĀ  buiten onszelf gaan zoeken omĀ  de akelige leegte toch maar te vullen. We zijn gaan opvullen in relaties, geld, succes, grote huizen, drugs, seks, enz.. alles wat ons afhankelijk heeft gemaakt. Wie heeft ons verteld en geleerd over liefde? Wie heeft ons verteld dat alles in onszelf is?

Wat ben ik dankbaar dat het doek gevallen is. Dat de ogen van zoveel mensen zijn opengegaan. En dat er vele ogen de komende periode opengaan. En al deze ogen zien de hele leugen verschijnen.

Maak de riemen maar vast. Laat de storm maar komen. We zijn er klaar voor.

Tot hier en niet verder!!!

Inya